تعيين هويت 14 تن از اجساد انفجار حله عراق  

---------------------------------------------------------------------------------------- تعیین هویت 14 تن از اجساد انفجار حله عراق 1. خبرگزاری آریا - افزایش شهدای انفجار تروریستی حلۀ عراق ...http://www.aryanews.com/News/20161125145818771/افزایش-شهدای-انفجار-تروریستی-حل%DB%80-عراق-پیکر-71-شهید-امروز-به-ایران-منتقل-می%E2%80%8Eشود... در حلۀ عراق برای تشخیص هویت تا ... 4 تن از قربانیان ... از انفجار تروریستی حله ... 2. نمونه‌برداری از اجساد برخورد دو قطار در سمنان | …http://khabarone.ir/news/4958025... شناسایی و تعیین هویت اجساد ای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1